วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กั้นหยั่น
กั้นหยั่น หมายถึง มีดปลายแหลมมีคม2ข้าง ส่วนของปลายมีดตั้งแต่ก้นถึงปลายใหญ่เท่ากัน เป็นอาวุธ ใช้เหน็บเอว
จีนใช้เป็นเครื่องหมายกันจัณไร เช่นรูปสิงโตคาบกั้นหยั่นบนกระจก ไว้แขวนกันภูติร้ายหน้าประตูบ้าน ฯลฯ

ลักษณนาม:เล่ม

ถ้าฝันเห็นกั้นหยั่นจะทำนายได้ว่าจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยจะหาย หรือการเป็นความในโรงศาลจะชนะ

กั้นหยั่นเป็นหนึ่งในอาวุธในสาระบบซึ่งมีทั้งหมด17ชนิด คือ
ดาบ มีด กระบี่ ทวน ง้าว หอกซัด กระบอง กระบอง2ท่อน กระบอง3ท่อน โซ่ พัด เกาทัณฑ์ สามง่าม ค้อน ฯลฯ
อาวุธนอกสาระบบก็อาวุธอื่นๆที่ดัดแปลงมา เช่น รูปปั้นทองเหลือง ลูกตุ้ม ฯลฯ

ดาบ เป็นอาวุธที่มีขนาดยาวและคม มีการใช้ทั่วโลกและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ส่วนประกอบหลักของดาบจะแบ่งเป็น3ส่วนหลัก คือ คมดาบ ไว้สำหรับฟันและตัด , ปลายดาบ ไว้สำหรับแทง และ ด้ามดาบ ไว้สำหรับจับถือ

ทวน เป็นอาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก แต่เรียว เล็ก และเบากว่า มีด้ามยาวมาก

ง้าว คือดาบด้ามยาว

มีด คือเครื่องมือชนิดแรกๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมาอย่ายาวนาน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแทบจะทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธ์หรือกลุ่มสังคมใดๆก็ตาม มีดเป็นเครื่องมือตัดเฉือนชนิดมีคมสำหรับใช้ สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลมสำหรับกรีดหรือแทง มักมีขนาดเหมาะสมสำหรับจับถือด้วยมือเดียว

หอกซัด คือหอกด้ามสั้นสำหรับใช้พุ่งหรือซัดไป คนสมัยก่อนใช้ในการจับสัตว์

กระบอง เป็นอาวุธโบราณของไทยที่ใช้ต่อสู้เพื่อป้องกันตัวและป้องกันประเทศในสมัยก่อน โดยทำเลียนแบบอาวุธจริง เป็น ไม้ โลหะ หนังสัตว์ เช่น ดั้น เขน โล่ ฯลฯ

ค้อน คือเครื่องมือสำหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น เช่น การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบทำลายวัตถุ ค้อนอาจได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะทาง และมีรูปร่างกับโครงสร้างที่หลากหลาย แต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันคือ ด้ามจับและหัวค้อน ซึ่งน้ำหนักจะค่อนไปทางหัวค้อนมากกว่า แรงที่กระทบเป้าหมายจะแรงเท่าใด ขึ้นอยู่กับมวลของค้อนและความเร่งของการตอก ดังนั้นเมื่อค้อนยิ่งหนักมากและหวดด้วยความเร่งมาก แรงที่ได้จากค้อนจะยิ่งมากตามไปด้วย